Historia

Kazimierz Matuszewski świadczy usługi detektywistyczne na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273, z późn. zm.) Wpisu do rejestru działalności regulowanej nr RD121/2016. Dysponuje dużym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnością zdobytą podczas długoletniej pracy jako oficer Policji - ekspert w zwalczaniu przestępczości kryminalnej. W ramach świadczonych usług detektywistycznych współpracuje z kancelariami adwokackimi, Policją, biurami prawnymi, biurami detektywistycznymi na terenie kraju.

Zakres usług

Obserwacja osób

Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się

Wywiad środowiskowy

Ustalanie adresów

Sprawy cywilne (zdrady małżeńskie, rozwody, majątkowe)

Windykacje

Sprawy karne

Weryfikacja pracowników

Audyt bezpieczeństwa

Wykrywanie podsłuchów - ukrytego podglądu

Informacje śledcze

Analiza kryminalna (bilingi telefoniczne, przepływu pieniędzy, weryfikacja przebiegu zdarzeń)

Odzyskanie lub odczyt danych z telefonu

Ochrona danych osobowych

Laboratorium badań DNA